ممنونیم که تجربه های خودتون رو با ما در میون میذارید .